Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Co musisz wiedzieć o projekcie?

Projekt „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, został uruchomiony w celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych  przedstawicieli zawodów medycznych na terenie całego kraju.

Głównym działaniem w projekcie jest przeprowadzenie szkoleń, które mają na celu wzbogacić system opieki zdrowotnej o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu czynności wykonywanych u pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej, w tym w szczególności choroby COVID-19, w trakcie choroby oraz po jej przebyciu.

Realizacja projektu przyczyni się tym samym do osiągnięcia celu szczegółowego zdefiniowanego jako Wdrożenie działań na rzecz wzmocnienia zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia określonego w ramach Działania 7.1 – Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia.

Kto może złożyć wniosek o udziału w szkoleniu?

Projekt skierowany jest do grupy docelowej osób spełniających kryteria wykonywania zawodów medycznego (wykształcenie): diagnostów laboratoryjnych, dietetyków, logopedów, elektroradiologów, pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz ratowników medycznych.

Kto realizuje projekt?

Projekt realizowany jest przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia w partnerstwie z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

 

Więcej informacji o projekcie: https://zdrowie.gov.pl/power/strona-1034-kursy_podnoszace_kwalifikacje_kadry.html

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego